مدیر عامل

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی : بهرام سورانی یانچشمه
مدرک تحصیلی : مهندسی
شروع : آبان ۱۴۰۰ – پایان : تاکنون
شرکت : غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)

تلفن : ۰۳۱۵۲۳۷۳۴۷۶ داخلی ۲۰
فکس : ۰۳۱۵۲۳۷۳۴۲۶

فهرست

لطفاً منتظر بمانید...