گروه صنایع فلزی

واحد عملیات حرارتی

این واحد با استفاده از کوره‌های تمام اتوماتیک قادر به انجام عملیات حرارتی تنش زدایی، قطعات مختلف می‌باشد.

  • دو کوره عملیات حرارتی با قابلیت دمایی تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد
  • یک کوره عملیات حرارتی با قابلیت دمایی تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد
  • یک کوره پیش گرم با قابلیت پیش گرم تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد
فهرست

لطفاً منتظر بمانید...