سوابق گروه صنایع فلزی

سوابق گروه صنایع فلزی

 • بازسازی و تعمیر غلتکهای ریختهگری مداوم شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • بازسازی و تعمیر غلتکهای ریختهگری مداوم شرکت فولادهرمزگان
 • بازسازی غلتکهای نورد گرم شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • بازسازی غلتکهای اسیدشویی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • بازسازی پالت کارهای گندله سازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • بازسازی چرخهای جرثقیل شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • بازسازی غلتکهای پینچ رول شرکت فولاد سبا
 • بازسازی غلتکهای ریخته گری مداوم شرکت فولاد خوزستان
 • بازسازی غلتکهای SW بلوم و بیلت شرکت فولاد خوزستان
 • بازسازی والس های بریکت سازی شرکت فولاد خوزستان
 • بازسازی هدهای دامی بار شرکت فولاد خوزستان
 • بازسازی غلتکهای مجتمع فولاد گیلان
 • بازسازی اسپیندل های مجتمع فولاد گیلان
 • بازسازی غلتکهای کوره های دوار کارخانجات گچ و آهک
 • بازسازی غلتکهای پرس صنایع کاغذ سازی (کوثر اصفهان)
 • تعمیر روتوری جوینت شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • تعمیر و بازسازی هوک و درام جرثقیل ۲۷۵ تنی شرکت فولاد خوزستان
 • تعمیر و بازسازی شاخک پاتیل کش شرکت فولاد خوزستان
 • ساخت میز انتقال شمش شرکت فولاد خوزستان
 • ساخت غلتکهای رولر فیدر شرکت فولاد خوزستان
 • اجرای روکش سخت بر روی غلتکهای شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • ساخت ست کامل غلتکهای سایز ۱۳۵ و ۳۲۰ شرکت فولاد هرمزگان
 • ساخت قطعات یدکی غلتکهای ماشین های ریخته گری، شرکت فولاد هرمزگان
 • ساخت غلتکهای SW شرکت فولاد خوزستان
 • ساخت غلتکهای دیسشارژ شرکت فولاد خوزستان
 • ساخت غلتکهای دیسک رول شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • ساخت و بومی سازی غلتکهای ماشین ریخته گری شماره ۵ شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • ساخت غلتکهای سایز ۱۴۰ و۲۰۰ ماشین های ریختهگری شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • ساخت غلتکهای پینچ رول سایز ۳۵۰ درایو شرکت فولاد سبا
 • ساخت غلتکهای میز غلتکی سایز ۲۵۰ شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • ساخت غلتکهای صنایع کاغذ سازی
 • ساخت رولیکها و درام های مجتمع فولاد اردکان
 • ساخت رولیکهای فولاد شادگان
فهرست

لطفاً منتظر بمانید...