سوابق گروه ارائه خدمات جانبی

سوابق خدمات جانبی

  • پروژه تعمیر و نگهداری خطوط نوار نقاله شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صورت قرارداد سالیانه قابل تمدید
  • پروژه تعمیر و نگهداری خطوط نوار نقاله شرکت فولاد هرمزگان به صورت قرارداد سالیانه قابل تمدید
  • پروژه تعمیر و نگهداری خطوط نوار نقاله شرکت فولاد آلیاژی ایران به صورت قرارداد سالیانه قابل تمدید
  • پروژه نصب و آپارات نوارهای نقاله پروژه زمزم ۲ شرکت فولاد خوزستان
  • پروژه نصب و آپارات نوارهای نقاله اسکله آسیای آرام – کنگان
  • پروژه نصب و آپارات نوارهای نقاله مجتمع سنگ آهن گل گهر
  • پروژه نصب و آپارات نوارهای نقاله فولاد هرمزگان
  • پروژه نصب و آپارات نوارهای نقاله طرح توازن شرکت ذوب آهن اصفهان
  • پروژه تعمیر و نگهداری نوارهای نقاله مجتمع مس میدوک
  • پروژه تعمیر و نگهداری نوارهای نقاله سیمان داراب
فهرست

لطفاً منتظر بمانید...